Behandeling

foto gapend paard

ontspannen en gapend paard

De Chinese geneeskunst gaat uit van de gezondheid van het hele dier. Daarom zal tijdens het eerste consult een uitgebreide vragenlijst doorgenomen worden zodat er een goed beeld van de gezondheid van uw dier gevormd kan worden. Dit wordt dan gevolgd door een behandeling met naaldjes. Deze behandeling zelf zal ongeveer 15 minuten duren.

Hoewel uw dier de behandeling in eerste instantie wel spannend zal vinden, is de ervaring dat de meeste dieren zich in de loop van de behandeling steeds meer gaan ontspannen. Zeker ná de behandeling voelen veel dieren zich erg ontspannen en vallen thuis of in de auto op de terugweg al in slaap.

Het resultaat van een acupunctuurbehandeling hangt uiteraard af van de ernst van de behandeling en hoelang de klacht al bestaat. Zeker bij chronische klachten zullen een aantal behandelingen nodig zijn alvorens er zichtbaar effect zal optreden.
Hoe váák een dier behandeld moet worden, hangt af van de klacht. Bij acute klachten is vaak een enkele behandeling afdoende. Bij chronische klachten zal het dier meerder keren moeten worden behandeld. De frequentie van behandelen wordt dan wel steeds minder zodat het dier niet elke week of elke twee weken terug hoeft te komen.

Het feit dat acupunctuur een zeer oude geneeskunst is en nog steeds (en steeds meer) toegepast wordt, toont de uitzonderlijke waarde van deze therapie aan.